A Borrend alapszabálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.) Az Egyesület elnevezése: Brindisi Szent Lőrinc Borrend, a továbbiakban Borrend.

2.) A Borrend székhelye: 8060 Mór, Zrínyi u. 36.

3.) A Borrend helyi jelleggel működik, működési területe: a Móri borvidék szőlőtermesztéssel foglalkozó része.

4.) A Borrend jogi személy, magánszemélyek által létrehozott társadalmi szervezet, melyet az alapítók az egyesületi jogról szóló 1989. II. Törvény rendelkezései alapján, önként elhatározással ezen okirat szerint alapítottak, melyet a mellékelt jegyzőkönyvben személy szerint, mint akaratukkal egyezőt aláírtak.

5.) A Borrend jelvénye 15 cm-es átmérőjű, Mór város régi címerét ábrázolja, valamint a szüretelő lajtos kocsit aranyszínű hímzéssel.

6.) A Borrend plakettje: kétoldalas ón plakett, készítette a Protokoll Ajándék 2000 Bt. 10 cm-es átmérőjű, egyik oldala a borrend jelvényét tartalmazza, másik oldalán Brindisi Szent Lőrinc képmása talál­ható, körben a Brindisi Szent Lőrinc Borrend felirattal.

7.) Az Egyesület (Borrend) alapításának éve: 2001.

8.) A Borrend pártoktól független társadalmi szervezet, amely semmilyen politikai pártot, illetve személyiséget nem támogat, attól és azoktól támogatást nem fogad el.

8/a). A Borrend közhasznú szervezet

Alapvető célkitűzések
  • a tájegység szőlő- és bortermelésének és a hozzá kapcsolódó történeti és kulturális hagyományainak, értékeinek fejlesztése és megerősítése, illetve az abban való részvétel,

  • általában a borkultúrával kapcsolatos tevékenységek szakszerű végzésének fenntartása és az arra való ösztönzés,

  • az emberi kapcsolatok alakítása, értékekkel való gazdagítása, közös rendezvényekkel,

  • magyar nemzeti karakter, lokálpatriotizmus és büszkeség erősítésének ösztönzése a borkészítés, borkezelés, borfogyasztás hagyományos eszközeivel,

  • más borrendekkel, gasztronómiai és borászati egyesületekkel való kapcsolattartás,

  • termelési, forgalmazási és fogyasztási kultúra kialakítása, hagyományteremtés.  

  •  

    A Brindisi Szent Lőrinc borrend céljai megvalósítása érdekében tevékenykedik a Mór borvidéki rendezvények megszervezésében is. Szoros kapcsolatot ápol más magyarországi és Kárpát-medencei borrendekkel, és az országos szövetséggel. A móri borbarát hölgyekkel együtt képviseli a borvidéket bel-és külföldi eseményeken, rendezvényeken.

Termelési kultúra:

A tájegység természeti kincseinek, a még meglévő szőlőkultúrának a megmentése.

Forgalmazási kultúra:

A bemutatott minták és a leszállított borok azonosságának biztosítása.

A palackok ízléses felöltöztetése, a tájra jellemző címkeformák alkalmazása.

Minőségi italoknál borrendi védnökség vállalása.

Az információk korrektségének szavatolása a címkéken.

Fogyasztási kultúra:

A borfogyasztás ünnepi és társas jellege és értékeinek bemutatása-propagálása.

Hagyományteremtés:

Régi helytörténeti hagyományok felkutatása, felújítása.

Házi borversenyek szervezése. Szent György napi és Móri Bornapok rendezvényein aktív részvétel. Szüreti mulatságok szervezése. Bornapokon való részvétel. Hagyományok, hagyomány teremtés értékeinek gyűjtése és publikálása.

A Borrend tagsága:

A Borrend tagsága csak magyar állampolgárságú természetes személyekből áll, akik nagykorúak és a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva:

a.) Tagokból, akik az alapító tagok és a későbbiekben felvett új tagok.

b.) Tiszteletbeli tagokból.

c.) Hírvivő tagokból.

A rendes tagok - borlovagok és udvarhölgyek közül kerülnek megválasztásra a Nagytanács állandó tagjai, kiknek megbízatása négy évre szól. A Nagytanács öt állandó tagja: Nagymester, Kancellár, Alkancellár, Kincstárnok és egy borlovag vagy udvarhölgy. Az évenként minimum egyszeri alkalommal tartott közgyűlésen kerülnek megválasztásra a tisztségviselők. A tagok ruházata talár, mely középbarna színű, mogyorószínű zsinórral (kapocsként).

Rendezvényeink